Sunday, July 25, 2010

A Celebration of Resistance: James Connolly: 1910 - 2010


(English version follows)

Mar chuid d’Fhéile Gasyard na bliana seo, beidh Cnuaschoiste Shaor Doire ag óstáil oíche phlé agus cheoil chun comóradh céad bhliain tuirlingt Shéamuis Uí Chonghaile i nDoire agus a fhilleadh ó Mheiriceá Theas go Éire a mharcáil.

Dúirt urlabhraí do Chnuaschoiste Shaor Doire “Is imeacht de chomóradh chéad bhliain é a cruthaíodh chun tuirlingt Shéamuis Uí Chonghaile i nDoire a aibhsiú, feicthe anois mar cheann de na teagmhais is stairiúla in Éirinn.

“Aon chéad bhliain ó shin ar an lá seo, an 26ú Iúil 1910 i lár méadú corraíola shóisialta agus tionsclaíochta, d’fhill duine de na réabhlóidithe Éireannacha is túisce ar Éire, ag fógairt ceann de na tréimhsí is stairiúla a bheadh ag ár n-aicme agus ina dhiaidh sin do stair na hÉireann. I rith an ama seo ghlac Ó Conghaile páirt, arís eile i gcorraíl san áit oibre tríd an ról a bhí aige i gCeardchumann Oibrithe Iompair agus Ilsaothar na hÉireann. Leis an bhorradh seo i ngníomaíocht cheardchumainn ar fud na tíre, go dtí Glásáil Amach Bhaile Átha Cliath, agus i gcruthú ceann de na céad milístí oibrithe, Arm Saoránach na hÉireann agus go dtí a bhás míthráthúil tar éis an ról a bhí aige i rith Éirí Amach na Cásca 1916, déanfaidh an comóradh céad bhliain ceiliúradh agus tuilleadh scrúdú ar shaol agus polaitíocht radacach An Chonghailigh.“I rith na hoíche beidh roinnt painéalaithe ag féachaint ar ábharthacht agus an ról a bhí ag polaitíocht aicmeach An Chonghailigh ansin agus fiú inniu. Thar roinnt blianta amach romhainn beidh tuilleadh athscrúdú ar mharcóirí stairiúla cosúla i stair na hÉireann gan dabht a tharla san áit oibre agus ar an tsráid. Ba chóir go mbeadh an ceiliúradh seo faoi fhilleadh Shéamuis Uí Chonghaile ar Dhoire agus ar Éire í féin feicthe mar thús orthu, is ceiliúradh é ar fhrithbheartaíocht an lucht oibre in aghaidh impiriúlachas agus caipitleachas.”

I measc iad siúd a bheidh ag glacadh páirt ar an bpainéal plé beidh iar-ghníomhaí Cearta Sibhialta Bernadette McAliskey, staraí de chuid Páirtí an Lucht Oibre Dr. Emmet O’ Connor agus iar-chime poblachtánach agus eagraí an IWU, Tommy McKearney a roinnfidh a gcuid smaointe ar an tréimhse seo agus ar Shéamuis Ó Conghaile é féin. Beidh bailéid oibrithe ó cheoltóirí áitiúla ag an oíche chomh maith agus bia dea-mhéine.

Beidh na ceiliúraidh ar siúl ag a 7i.n. ag an ionad Gasyard, Bóthar Lecky, Dé Luain an 26ú Iúil.A Celebration of Resistance: James Connolly: 1910 - 2010

As part of this years Gasyard Feile, the Free Derry Collective will be hosting a discussion and music evening to mark the centenary of James Connolly’s landing in Derry and his return from North America to Ireland.

A spokesperson for the Free Derry Collective said “It’s a centennial event which has been created to shed some light on James Connolly’s landing in Derry, itself now seen as one of Ireland’s most historical episodes.

“One hundred years to the day, on 26th July 1910 amidst increasing social and industrial unrest, one of Ireland’s foremost revolutionary figures James Connolly returned to Ireland, heralding what was to be one of the most historic periods for our class and subsequently for Irish history. It was during this time Connolly once again, took part in workplace agitation, through his role within the Irish Transport and General Workers Union. With this upsurge in trade unionism activity across the country, to the Dublin Lock Out, and the creation of one of the first workers militia, the Irish Citizens Army and to his untimely death following his role played during the Easter Rising of 1916, this centenary event will both celebrate and examine further the life and radical politics of Connolly.

“During the evening several panellists will also be looking at the relevance and role that Connolly’s class politics has had back then and even today. Over the next several years there will undoubtedly be a further re-examination of similar historical markers in Irish history which took place both in the workplace and on the streets. This celebration of James Connolly’s arrival back to Derry and Ireland itself should be seen as just the beginning of these, it’s a celebration of working class resistance to both imperialism and capitalism.”

Among those taking part in the panel for discussion will be Veteran Civil Rights activist Bernadette McAliskey, Labour historian Dr. Emmet O'Connor and Former republican prisoner and IWU organiser, Tommy Mc Kearney who will share their thoughts on this period and of James Connolly himself. The evening will also have a selection of workers ballads from local musicians and some complimentary food.

The celebrations will take place at 7pm Gasyard Centre, Lecky Rd on Monday 26th July.

No comments:

Post a Comment